Urlop w Rep. Cz.:CZeCOTTourmapsCzechy WschodnieUNESCOAktywny wypoczynekRozkłady jazdyGEOFUN

Nota prawna i Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Prosimy bardzo starannie przeczytać poniższe warunki (w dalszej części nazywane również „Warunkami“). Niniejsze Warunki określają sposób korzystania z naszych usług i stanowią treść umowy dotyczącej korzystania z usług portalu i mobilnej aplikacji GEOFUN pomiędzy Tobą a administratorem tej usługi, którym jest spółka GEOFUN, s.r.o., z siedzibą w Svitavy, U stadionu 6, kod pocztowy 568 02, REGON 03389715, zapisana w SM w Hradec Králové, dział C, nr akt 34012 (w dalszej części nazywana również „Administratorem“). Logując się w portalu i korzystając z poniższych usług zgadzasz się z wszystkimi warunkami. Warunki te można przeglądać i drukować za każdym razem za pośrednictwem strony „Klauzula prawna“ z odsyłaczem na dolnej stronie naszej strony internetowej pl.geofun.info i można je również wyświetlić w aplikacjach mobilnych GEOFUN.

1.2. Warunki zostają zaakceptowane po rejestracji usług GEOFUN i/lub w momencie korzystania z portalu czy mobilnej aplikacji GEOFUN, w wyniku czego powstaje umowa dotycząca korzystania z usług GEOFUN pomiędzy Tobą (Użytkownikiem) a Administratorem.

1.3. Rejestracja konta. W celu korzystania z usług zalecane jest założenie przez użytkownika konta GEOFUN (dostępne w domenach geofun.cz, geofun.info, geofun.pl, geofun.sk) oraz podanie informacji o użytkowniku. Bez rejestracji korzystanie z usług nie jest pełnoprawne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta. Użytkownik jest również odpowiedzialny za prowadzenie konta, aktualizację danych oraz za wszelkie czynności związane z kontem i korzystaniem z usług.

Operator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, którym jest firma World Media Partners, z siedzibą pod adresem Táboritská 23, 130 00 Praga 3, numer identyfikacyjny firmy 26208075 (zwana dalej „Podmiotem przetwarzającym”). Podmiot przetwarzający jest właścicielem i operatorem systemu informacyjnego CZeCOT (więcej informacji na www.czecot.info). Na podstawie stosunku umownego z Operatorem Procesor jest uprawniony i zobowiązany do przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie iw sposób określony w niniejszych warunkach. Procesor jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych przekazanych użytkownikowi w celu ich wykorzystania na wszystkich portalach obsługiwanych przez Procesor lub udostępnionych technicznie przez Procesor.

1.4. Strony internetowe oraz aplikacje mobilne, wraz z wszystkimi powiązanymi oprogramowaniami, treścią produktów i danymi stanowią w niniejszej umowie nasze „usługi“. Pojęcie „Treść“  należy rozumieć w szerszym kontekście, ponieważ obejmuje ona między innymi tekst, rysunki, kod, komentarze na forum, szczegóły dotyczące konta, wiadomości e-mailowe, muzykę oraz materiały audiowizualne. Odsyłacze do „World Media Partners, s.r.o.“ lub „nas“ obejmują World Media Partners, s.r.o., pełnomocnika, przedstawiciela, pracownika oraz dostawcę i nabywcę. Niniejsza umowa dotyczy „Ciebie“ jako osobę wchodzącą na nasz portal lub korzystającą z naszych usług, zarówno jako autoryzowanego jak i nieautoryzowanego użytkownika lub uprawnionego do korzystania z naszych usług w ramach tej lub wcześniejszej umowy z nami.

1.5. GEOFUN jest mobilną aplikacją dla smartfonów z systemami operacyjnymi Android i OS, będącą zabawną i konkursową formą przewodnika dla osób odwiedzających atrakcyjne miejsca w regionie. Jest to geolokacyjna zabawna gra nowej generacji, w ramach której można wykonywać różne zadania, o których przewodnik informuje podczas gry. Bliższy opis usługi GEOFUN podano na portalu pl.geofun.info.

1.6. Osoby niepełnoletnie. Osoby młodsze niż 15 lat mogą korzystać z naszych usług jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrażą zgodę na zobowiązanie warunkami niniejszej umowy.

1.7. Administrator jest uprawniony w każdym momencie bez podania powodu i bez wcześniejszego powiadomienia do zmiany zakresu usług GEOFUN, następnie jest uprawniony w każdym momencie i bez podania powodu do anulowania rejestracji użytkownika czyli rozwiązania umowy o korzystanie z usług.

1.8. Użytkownicy mają do dyspozycji bezpłatnie podstawowy zakres usług. Administrator jest uprawniony do jednostronnego określenia zakresu płatnych usług, w formie odesłania do cennika usług, w którym zdefiniowano zakres płatnych usług i wysokość opłat za korzystanie.

1.9. Informacje kontaktowe. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszej firmie oraz o tym w jaki sposób możesz skontaktować się z nami, odwiedź stronę z kontaktami.

2. Ochrona danych osobowych i innych informacji podanych w ramach korzystania z usługi GEOFUN

2.1. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych i podczas opracowywania danych osobowych postępuje zgodnie z ustawą nr 121 101/2000 DzU., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.

2.2. Administrator opracowuje Twoje dane osobowe i inne informacje w sposób i w zakresie podanym dalej w niniejszej części Warunków. Administrator nie gromadzi żadnych szczegółowych informacji w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych. Ze względu na cel usługi GEOFUN, którym jest również usługa portalu społecznościowego może nastąpić opracowanie i manipulacja z danymi osobowymi w taki sposób, jak podano w dalszej części.

2.3. Dane osobowe. Przyjmujemy i zapisujemy informacje, które mogą być danymi osobowymi, których udzielisz nam w ramach interakcji z naszymi usługami lub w każdy inny sposób, na przykład:

2.3.1.1. imię i nazwisko, Datę urodzenia

2.3.1.2. adres e-mailowy przy rejestracji konta

2.3.1.3. adres, numer telefonu oraz zdjęcie profilowe podczas uzupełniania danych na Twoim koncie

2.4. Pozostałe informacje zgromadzone w sposób automatyczny podczas korzystania z naszych usług, akceptujemy automatycznie i zapisujemy informacje z przeglądarki lub urządzenia mobilnego, wraz z:

2.4.1. Twoje położenie (aplikacja zbiera dane o lokalizacji, nawet gdy aplikacja jest nieaktywna)

2.4.2.  osobisty identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, twój adres IP

2.4.3. czas i data dostępu

2.4.4. identyfikacja użytkownika

2.4.5. pliki (audio, wideo) , teksty, odpowiedzi na pytania zarejestrowane w trakcie korzystania z usługi

2.4.6. informacje Cookie

2.4.7. żądane strony

2.4.8. informacje oraz treść, które udostępnisz za pośrednictwem forów dyskusyjnych, portali społecznościowych lub e-mailem oraz inne informacje, które postanowisz opublikować

2.5. inne informacje podane w ust. 2.4. są opracowywane w trybie manipulowania danymi osobowymi.

2.6. administrator jest uprawniony do korzystania z Twoich danych osobowych oraz innych informacji zgromadzonych w związku z naszymi usługami:

2.6.1. do celów, dla których wyraziliście zgodę w ramach rejestracji;

2.6.2. do naszych wewnętrznych celów handlowych, na przykład analizy korzystania z naszych usług za pośrednictwem Google Analytycs, do analizy rynku oraz optymalizacji stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, następnie w celu informowania o nowych produktach i usługach;

2.6.3. do celów korzystania z usługi GEOFUN;

2.6.4. do informowania o zmianach naszych usług, o zmianach warunków korzystania z naszych usług i w innych typach komunikacji.,

2.6.5. do celów logowania i korzystania z usługi, informowania o treści informacji, sprawdzenia tożsamości użytkownika.

2.6.6. zgoda może zostać w każdej chwili anulowana przez czas trwania umowy o korzystanie z usług i przez okres 3 lat od jej zakończenia.

2.7. informowanie o danych osobowych i innych informacjach. Z wyjątkiem przypadków podanych poniżej nie informujemy i nie sprzedajemy danych osobowych. Twoje dane osobowe publikujemy w następujący sposób

2.7.1. Pozostali użytkownicy. Możemy opublikować dane osobowe osób, które korzystają z naszych usług w Twoim profilu publicznym, jeśli zalogujesz się w tej usłudze. Możemy opublikować dane osobowe oraz treść w komentarzu publicznym, takim jak na przykład uczestnictwo w forum dyskusyjnym.

2.7.2. Partnerzy handlowi. Wszelkie informacje z twojego profilu publicznego lub protokołu komunikacyjnego (wraz ze zdjęciami) zostaną udostępnione partnerom handlowym za pośrednictwem interfejsu API, którzy korzystają z niego w celu rozwoju innych powiązanych usług, wraz z witrynami i aplikacjami mobilnymi.

2.7.3. Poddostawcy usług. W razie korzystania z usług poddostawców w celu wykonania czynności specjalistycznych w naszym imieniu można udzielić dostępu do twoich danych osobowych i pozostałych informacji, z tym, że poddostawcy mają obowiązek zachowania zasad i sposobów postępowania zapewniających ochronę danych osobowych tak, jak podano w niniejszych Warunkach. Poddostawcy nie są uprawnieni do opracowania danych osobowych w sposób inny aniżeli przez Administratora.

2.7.4. Dla naszej ochrony własnej oraz dla organów administracji państwowej. Twoje dane osobowe oraz inne informacje możemy opublikować, jeśli tego wymaga ustawa lub decyzja odpowiedniego organu administracji państwowej i/lub do ochrony i obrony naszego prawa lub naszego mienia, naszych usług, użytkowników lub społeczeństwa.

2.8. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada osobisty login oraz hasło dostępu. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania tych danych w tajemnicy i nie informowania o nich osób trzecich. W razie zalogowania w usłudze GEOFUN we wspólnym (publicznym) urządzeniu użytkownik ma obowiązek prawidłowego wylogowania się.

2.9. Administrator posiada szereg środków służących do ochrony przed utratą lub nadużyciem. Administrator opracowuje oraz chroni dane osobowe w sposób automatyczny i elektroniczny, w szczególności zapewnia, aby

2.9.1. z systemów do automatycznego opracowywania danych osobowych korzystały jedynie uprawnione osoby,

2.9.2. osoby fizyczne uprawnione do korzystania z systemów do automatycznego opracowywania danych osobowych miały dostęp jedynie do danych osobowych odpowiadającym uprawnieniom tychże osób, a mianowicie na podstawie specjalnych uprawnień użytkownika utworzonych wyłącznie dla tychże osób,

2.9.3. zabezpieczono rejestry elektroniczne, umożliwiające określenie i sprawdzenie, kiedy, przez kogo i z jakiego powodu zostały zarejestrowane dane osobowe lub opracowane w inny sposób, oraz

2.9.4. zabezpieczono przed niedozwolonym dostępem osób trzecich do danych osobowych.

2.10. Cookies Administrator używa plików „cookies“ oraz innych sposobów gromadzenia technologii danych do różnych celów, wraz z identyfikacją użytkowników i dostosowaniem określonych właściwości naszych usług i funkcji dla gości. Te pliki informują  następnie o Twoim sposobie zachowywania się na naszym portalu oraz o aplikacjach mobilnych i służą poprawie jakości naszych usług. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies i technologii podobnego typu. Gromadzimy dane o czasie przeglądarki użytkownika, systemie operacyjnym, identyfikacji urządzenia, jego konfiguracji, historii nawigacji na stronie oraz adresie IP dla wszystkich odwiedzających nasz portal. Informacji tych używamy w celu administracji systemem zabezpieczającym oraz w celu uzyskania ogólnych informacji o naszych gościach i ich danych geograficznych. W swojej przeglądarce możesz używać narzędzi do odrzucenia, zablokowania lub usunięcia wszystkich plików cookies. Jeśli odrzucisz lub usuniesz nasz stały plik cookie, umożliwiający automatyczne rozpoznawanie, ciągle będziesz mógł zalogować się jako członek, jednakże nie będziesz miał dostępu do niektórych z funkcji naszego portalu. Używamy cookies, za pomocą których zostaniesz zidentyfikowany, lub które umożliwiają trzeciej stronie, aby w naszym imieniu:

2.10.1. zidentyfikowały Cię w automatyczny sposób, po Twoim powrocie na nasz portal i mobilną aplikację i zmieniła określone właściwości i funkcje;

2.10.2. utworzyły automatyczny zapis o twojej aktywności na naszym portalu oraz w aplikacji mobilnej.

2.11. Reklama osób trzecich. Zezwalamy innym firmom na prezentację reklam na naszym portalu. Nie mamy kontroli nad ich zasadami i systemem używania plików cookies i ich technologią służącą do gromadzenia tychże danych.

2.12. Zmiana i usuwanie danych osobowych. Za pośrednictwem "Ustawienie konta" masz możliwość samodzielnej zmiany lub usunięcia informacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie lub masz pytania dotyczące zmiany lub usuwania informacji, które zgromadziliśmy, prosimy o skontaktowanie się z nami.

2.13. Osoby młodsze niż 15 lat. Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci, a my w świadomy sposób nie gromadzimy danych pochodzących od osób poniżej 15 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że dane osobowe dotyczące osoby młodszej niż 15 lat zostały zgromadzone za pośrednictwem naszych usług, uczynimy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i stwierdzisz, że twoje nieletnie dziecko otrzymało konto bez Twojej zgody, możesz nas ostrzec e-mailem i zażądać likwidacji tychże danych osobowych.

 3. Usługa GEOFUN i sposób korzystania

3.1. Licencja. Na podstawie zawartej umowy o korzystanie z usług GEOFUN Administrator udziela użytkownikowi ograniczonej niewyłącznej, nieprzenośnej licencji, w pełni odwołalnej do wyświetlenia oraz korzystania z naszych usług do Twoich niekomercyjnych celów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wszelkie polecenia i zmiany korzystania z usług i licencji zostaną opublikowane na portalu pl.geofun.info.

3.2. Ograniczenie. Zezwolenie na korzystanie z naszych usług zostało ograniczone w następujący sposób. To, czy ograniczenie zostało naruszone jest uzależnione od naszej opinii i decyzji. Zgadzasz się, że bez naszej pisemnej zgody nie będziesz:

3.2.1. korzystał z aplikacji typu robot, spider itp. lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do naszych usług do jakichkolwiek celów;

3.2.2. bez naszej pisemnej zgody nie będziesz kopiować treści naszego portalu lub części naszych stron na inne strony internetowe lub aplikacje mobilne;

3.2.3. bez naszej pisemnej zgody nie będziesz korzystać z naszych usług wraz z plikami GPX do innych celów aniżeli na własny użytek;

3.2.4. wykonywać żadnych kroków czy działań powodujących lub mogących spowodować nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;

3.2.5. nadużywać lub wykorzystywać błędów, nieudokumentowanego działania, błędów w projekcie lub problemów z naszymi usługami;

3.2.6. przeszkadzać lub próbować przeszkodzić w poprawnym działaniu naszych usług lub jakiejkolwiek czynności wykonywanej za pośrednictwem naszych usług (taka czynność może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania twojego dostępu do naszych usług);

3.2.7. wysyłać, prezentować, przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób dystrybuować (wraz z wysyłką za pośrednictwem e-mailu) żadnych treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, z pogróżkami, obelżywych, molestujących, niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, atakujących prywatność, szerzących nienawiść, szkodzących nieletnim lub rasowo czy etnicznie czy w jakikolwiek inny sposób szkodzący innym osobom lub podmiotom;

3.2.8. podawać się za inną osobę lub podawać inną tożsamość lub w nieprawdziwy sposób zniekształcać twój stosunek do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;

3.2.9. wysyłać prezentować, przekazywać lub publikować jakąkolwiek treść, do której nie masz prawa na podstawie jakiejkolwiek ustawy lub na podstawie stosunku umownego lub pełnomocnictwa, lub dla którego nie otrzymałeś wymaganej zgody od stron trzecich;

3.2.10. wysyłać, prezentować, przekazywać lub w jakikolwiek sposób dystrybuować jakąkolwiek treść, która narusza jakikolwiek patent, znak ochronny, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inną własność intelektualną lub prawo własności lub osobiste jakiejkolwiek osoby;

3.2.11. wysyłać prezentować, przekazywać lub w inny niedozwolony sposób rozpowszechniać niedozwolone materiały reklamowe lub promocyjne, niechcianą pocztę, spam, listy łańcuchowe, gry piramidowe lub wszelkie inne formy bezprawnego molestowania;

3.2.12. zwrotnie analizować, dekompilować lub próbować przeprowadzać ekstrakcję kodu źródłowego oprogramowania związanego z naszymi usługami;

3.2.13. gromadzić, zapisywać i dystrybuować dane osobowe innych użytkowników naszych usług;

3.2.14. publikować na naszym portalu rozwiązania, rady, instrukcje lub współrzędne w celu realizacji jakiegokolwiek zadania.

3.3. Administrator jest uprawniony do wstrzymania lub ukończenia Twojego dostępu do naszych usług, wraz z Twoim kontem w każdym momencie i z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Na przykład mamy prawo wstrzymania lub ukończenia ważności twojego konta, jeśli istnieje podejrzenie, iż za pośrednictwem Twojego konta naruszono warunki niniejszej umowy lub jakiekolwiek inne warunki, polecenia lub przepisy związane z naszymi usługami. Każde wstrzymanie lub ukończenie ważności twojego konta dotyczy z tego względu Ciebie osobiście. Zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia lub wstrzymania działania kont użytkowników, które nie są aktywne przez dłuższy okres czasu. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych usług lub wypowiedzieć niniejszą umowę.

3.4. Administrator może zmienić, wstrzymać lub anulować jakąkolwiek część naszych usług w każdej chwili i bez ograniczenia. Administrator może również ograniczyć określone funkcje proponowane za pośrednictwem naszych usług bez wcześniejszego ostrzeżenia. Nasze usługi obejmują oprogramowanie, które możemy aktualizować na Twoim urządzeniu automatycznie, jak tylko nowa wersja będzie do dyspozycji. Nie mamy obowiązku udzielania wsparcia w utrzymaniu, instalacji oprogramowania itp., poza przypadkami, w których obligują nas do tego odpowiednie przepisy prawne.

3.5. Wszelkie usługi są własnością Administratora lub innych posiadaczy licencji i pozostają pod ochroną prawa autorskiego, znaków ochronnych oraz innych ustaw o ochronie własności intelektualnej. Za pomocą naszych usług nie dajemy Ci żadnego prawa ochrony intelektualnej naszych usług lub treści, do których masz dostęp. Nie kopiuj i nie pobieraj nic z dostępnej treści, o ile w wyraźny sposób nie podaliśmy, żebyś tak uczynił. Jakiekolwiek prawo, które nie zostało w wyraźny sposób określone w niniejszych warunkach jest zastrzeżone dla spółki, Administratorowi lub odpowiednim właścicielom prawa własności intelektualnej. Nie usuwaj, nie zasłaniaj i nie zmieniaj żadnych ostrzeżeń prawnych wyświetlonych wraz z naszymi usługami. Niekomercyjne wykorzystanie niektórych z naszych znaków ochronnych jest dozwolone w ograniczonym zakresie w sposób, w jaki określono w Warunkach. Również korzystanie z niektórych naszych danych dostępnych za pośrednictwem naszego interfejsu API jest możliwe pod warunkiem przestrzegania warunków licencji API. W razie ewentualnych pytań prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mailu.

4. Licencja

4.1. Logo GEOFUN jest lub będzie zarejestrowanym znakiem ochronnym spółki World Media Partners s.r.o., natomiast usługi świadczone na portalu oraz w aplikacji mobilnej GEOFUN są ponadto chronione prawem autorskim i prawem ochrony konkurencji gospodarczej.

4.2. Rejestracja, kopiowanie, dokonywanie zmian, manipulacja, przekazywanie, sprzedaż lub inna dystrybucja logo GEOFUN i/lub usług lub innej treści portalu czy też aplikacji mobilnej GEOFUN niezgodnie z niniejszymi Warunkami bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora są  surowo zabronione. Bez wyraźnej zgody Administratora na piśmie użytkownik nie może kopiować, zwrotnie analizować, tłumaczyć, zmieniać lub tworzyć dzieła pochodne od logo GEOFUN.

4.3. W przypadku rozwiązania umowy o korzystaniu z usług masz obowiązek bezzwłocznego usunięcia logotypów z jakiegokolwiek nośnika danych w ciągu 24 godzin od momentu rozwiązania umowy o korzystaniu z usług.

4.4. Administrator zezwala na korzystanie z logotypu GEOFUN dla produktów niekomercyjnych i na niekomercyjnym portalu, których treść nie jest szkodliwa społecznie, i które nie szkodzą dobremu imieniu i reputacji Administratora i/lub usług GEOFUN. Oprócz przestrzegania tych warunków, każde użycie logo wymaga zgody Administratora. Jeśli logo użyto na stronie internetowej, logo musi być uzupełnione o aktywny, działający odsyłacz odsyłający do pl.geofun.info. Jeśli chcesz zażądać o używanie logo, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mailowej na adres kontaktowy logo@geofun.cz i opisanie gdzie, w jaki sposób i w jakim celu masz zamiar używać logo.

4.5. Administrator w całości dysponuje sposobem udzielania licencji na używanie znaku GEOFUN na produktach handlowych i usługach lub dla opublikowania na innych portalach. Jeśli chcesz poinformować nas o użyciu jakiegokolwiek logo GEOFUN na produkcie lub jakiejkolwiek stronie komercyjnej, prosimy wysłanie do nas wiadomości e-mailowej na adres kontaktowy logo@geofun.cz z opisem produktu lub strony internetowej, gdzie i w jaki sposób chciałbyś użyć logo GEOFUN. Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące logo lub znaku ochronnego GEOFUN lub chcesz użyć słownego lub graficznego wyrażenie znaku ochronnego GEOFUN w jakiś wyraźnie nieopisany sposób, prosimy o przesłanie szczegółowego żądania na wskazany adres.

4.6. Zawierając umowę o korzystaniu z usług udzielasz Administratorowi licencji bez ograniczenia miejsca i czasu, wraz z uprawnieniem udzielania podlicencji, jakiegokolwiek sposobu używania dzieła, a mianowicie do wszelkiej treści, którą umieścisz na portalu czy do aplikacji mobilnej GEOFUN, niezależnie czy jest lub nie jest dziełem autorskim.

4.7. Roszczenia wynikające z naruszenia prawa autorskiego: Administrator przestrzega prawa własności intelektualnej innych osób i żąda, aby każdy użytkownik naszych usług czynił to samo. Jeśli uważasz, że twoja praca została opublikowana w taki sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, musisz powiadomić o tym Administratora w wiadomości z podaniem następującej informacji:

4.7.1. Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innym prawem ochrony własności intelektualnej, które zostało w twojej opinii naruszone i sposób jego naruszenia;

4.7.2. Twój adres numer telefonu, i jeśli masz do dyspozycji również adres e-mailowy, aby Administrator mógł skontaktować się z Tobą w związku z twoją skargą.

4.7.3. Oświadczenie podpisane fizycznie lub elektronicznie o tym, że podane wyżej informacje są prawdziwe, że wyrażasz dobrą wiarę w to, że określone użycie materiału nie jest dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, przez jego przedstawiciela lub przepisy prawne.

5. Odpowiedzialność za szkodę

5.1. Odpowiedzialność za szkodę określają ogólnie obowiązujące przepisy prawa i ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i działanie usług świadczonych za pośrednictwem usługi GEOFUN, w szczególności wtedy, gdy zostały spowodowane przez podmiot świadczący usługi komunikacji elektronicznej. Administrator jest uprawniony do przerwania w każdym momencie lub ograniczenia udzielania i dostępu do usług GEOFUN, w szczególności jednak przy zmianach i konserwacji systemu.

5.2. Administrator nie gwarantuje dostępności, niezawodności, funkcjonalności, dokładności usług i/lub treści i informacji, które zostały podane i są dostępne za pośrednictwem usług GEOFUN.

5.3..Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za ryzyko oraz niebezpieczeństwo powstania możliwej szkody związane lub wynikające z korzystania z usług GEOFUN, korzystanie z innych naszych usług i treści dostępnych za pośrednictwem naszych usług.

5.4.Podczas wykonywania zadań użytkownik ma obowiązek realizacji zadań, które zostały opublikowane w usłudze GEOFUN, przestrzegać wszelkich przepisów prawnych i nie ingerować w prawa i uzasadnione interesy osób trzecich.

5.5. Ryzyko naturalne. Realizacja tematów i zadań objętych usługą GEOFUN jest całkowicie dobrowolna, i tylko użytkownik ma możliwość rozważenia, czy ma zamiar realizować te zadania czy też nie. Realizacja tychże zadań może być niebezpieczna i może odbywać się w miejscach trudno dostępnych lub stwarzających potencjalne zagrożenie. Podczas realizacji tematów i zadań mogą powstać szkody na zdrowiu i mieniu użytkownika i/lub osób trzecich, przy czym za powstanie tych szkód odpowiedzialność jest zawsze po stronie użytkownika. Ze względu na fakt, że realizacja zadań może stwarzać nieprzewidziane zagrożenie, użytkownik zawsze ma obowiązek  należytej oceny, czy istnieją obiektywne i subiektywne warunki do realizacji przez niego zadania, włącznie z pogodą, kwalifikacjami fizycznymi, terenem i doświadczeniami w poruszaniu się w środowisku zewnętrznym. Użytkownik ponosi zawsze wszelkie ryzyko związane z realizacją zadań i twórcy zadań, moderatorzy i administratorzy usługi GEOFUN nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu mieniu, powstałe w związku z korzystaniem z naszych usług.

5.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę, która powstanie Administratorowi a) w związku z  naruszeniem przez użytkownika któregoś z postanowień niniejszych Warunków, (b) nieuprawnionym korzystaniem z usług, lub (c) naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych lub w wyniku innego postępowania niezgodnego z prawem.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejsze Warunki zaczynają obowiązywać i nabywają mocy prawnej dnia 28.2.2015.

6.2. Wszelkie zmiany Warunków są dla użytkownika zobowiązujące w chwili pierwszego zalogowania się w usłudze GEOFUN. O ewentualnych zmianach Warunków użytkownik będzie poinformowany za pośrednictwem aktualności na stronach internetowych pl.geofun.info.